• Tylko online

Protokół inwentaryzacji kasy

Szablon lub wzór dokumentu (druki inwentaryzacyjne) do pobrania.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Protokół inwentaryzacji kasy

Protokół inwentaryzacji kasy

Szablon lub wzór dokumentu (druki inwentaryzacyjne) do pobrania.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Wzór dokumentu Protokół inwentaryzacji kasy jest do pobrania formacie pdf. Protokół inwentaryzacji kasy w formacie PDF jest przygotowany do wydruku i ręcznego wypełnienia pól i informacji:
- kasa fiskalna - numer kasy
- data inwentaryzacji
- zespół spisowy w składzie: Przewodniczący, Członek, Członek
- osoby materialnie odpowiedzialnej                                 .
- stan gotówki w kasie - do uzupełnienia w tabeli ilość i kwota (w zł) wg nominałów: 200 zł, 100 zł, 50 zł, 20 zł, 10 zł, 5 zł, 2 zł, 1 zł, 0,50 zł, 0,20 zł, 0,10 zł, 0,05 zł, 0,02 zł, 0,01 zł
- saldo kasowe na dzień (data) r. według raportu kasowego
- nadwyżka/niedobór
- ostatni numer raportu kasowego
- ostatni numer dowodu KP
- ostatni numer dowodu KW
- wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru
- uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa

Wzór zawiera adnotację: Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-456

Opis

Typ pliku
pdf