• Tylko online

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

Szablon lub wzór dokumentu (druki inwentaryzacyjne) do pobrania.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

Szablon lub wzór dokumentu (druki inwentaryzacyjne) do pobrania.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Wzór dokumentu Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury jest do pobrania w formacie pdf. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) kierownik jednostki może zarządzić przeprowadzenie spisu z natury, podając w piśmie zarządzenia:
1. Rodzaj inwentaryzacji (roczna, okresowa, okolicznościowa, zdawczo-odbiorcza, inna)
2. Rodzaj składników objętych spisem:
3. Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień
4. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury: od / do
5. Inwentaryzację przeprowadzi komisja w składzie: (3 osoby). Osoby powołane na członków komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.
6. Arkusze spisowe o numerach ... wydano przewodniczącemu zespołu.
7. Arkusze spisu wypełnia się w ... egzemplarzach.
8. W toku spisu komisja dokonuje/nie dokonuje* wyceny stanu zapasów.
9. Wycenę należy dokonać w cenach ...
10. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.
11. Po zakończeniu spisu komisja dokonuje/nie dokonuje* wyliczenia wstępnego. 

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-466

Opis

Typ pliku
pdf