• Tylko online
Instrukcja BHP dla magazynu tarcicy - składowania palet długich

Instrukcja BHP dla magazynu tarcicy - składowania palet długich

Szablon lub wzór dokumentu do uzupełnienia, do wydruku, do pobrania i edycji.

13,50 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Instrukcja BHP dla magazynu tarcicy - składowania palet długich

Instrukcja BHP dla magazynu tarcicy - składowania palet długich

Szablon lub wzór dokumentu do uzupełnienia, do wydruku, do pobrania i edycji.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Instrukcja bhp dla magazynu tarcicy - składowania palet długich jest do pobrania w formacie docx. Do edycji. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla magazynu tarcicy określa: warunki dopuszczenia pracownika do pracy, czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, (np. nie wolno obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez uprawnień, nakazuje się przy transporcie i składowania stosować zasady: masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku), czynności po zakończeniu pracy (np. uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny), zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, uwagi (np. narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania).

Wszystkie czynności związane z transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji technologicznej lub według wskazań ich producenta. Pobierz wzór instrukcji BHP i dostosuj do warunków, zasad Twojej firmy.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-119

Opis

Typ pliku
docx