• Tylko online
Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego

Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania, do edycji

10,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego

Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania, do edycji

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego jest do pobrania w formacie xlsx do edycji w programie Excel.

Miesięczne zestawienie wydatków sporządza się na podstawie zebranych faktur, które potwierdzają fakt poniesienia wydatku. Na fakturze powinien być podany numer rejestracyjny pojazdu / samochodu osobowego. Miesięczne zestawienie wydatków jest podstawą ujęcia takiego kosztu w Księdze Przychodów i Rozchodów. 

Zestawienie w postaci pliku excel składa się z 12 arkuszy (po jednym na każdy miesiąc kalendarzowy). Za pomocą formuł, wartości z poprzednich miesięcy są doliczane od początku roku do bieżącego miesiąca. Zestawienie zawiera pola do wypełnienia: 
podstawowe
- dane podatnika,
- numer rejestracyjny,
- marka samochodu osobowego,
- miesiąc rozliczeniowy, 

dotyczące wydatków
- liczba porządkową,
- numer dowodu,
- kontrahent
- data dowodu,
- opis wydatku
- wartość netto wydatku,
- stawka VAT,
- wartość brutto wydatku,

podsumowujące
- limit za dany miesiąc (wynikający z ewidencji przebiegu pojazdu)
- suma wydatków w danym miesiącu
- limit za miesiące poprzednie
- suma wydatków za poprzednie miesiące
- kwota limitu od początku roku
- wartość wydatków od początku roku
- wartość wydatków ujęta w kosztach w poprzednich miesiącach

Do wydatków można zaliczyć: usługi serwisowe, zakup paliwa, gazu, zakup części, opłata za ubezpieczenie OC, AC. 

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-1146

Opis

Typ pliku
xlsx