• Tylko online

Wniosek o urlop bezpłatny

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania za darmo, do edycji. 

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o urlop bezpłatny

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania za darmo, do edycji. 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Wniosek o urlop bezpłatny jest do pobrania w przedstawionym formacie. Podanie o urlop bezpłatny może złożyć pracownik w formie pisemnej. Pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie bezpłatnego urlopu. 

Pracownik, który uzyskał zgodę na bezpłatny urlop jest w tym czasie chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, chyba że pracodawca: 
- ogłosi upadłość lub likwidację firmy
- rozwiąże umowę bez wypowiedzenia lub za porozumieniem stron
- przeprowadzi zwolnienia grupowe, a pracownik korzysta z urlopu nie krócej niż 3 miesiące
- przeprowadzi zwolnienia indywidualne, pod warunkiem, że uzyska zgodę zakładowej organizacji związkowej.

Dodatkowo pracownik rezygnuje w tym czasie z prawa do wykonywania pracy.

W treści podania o udzielenie urlopu bezpłatnego należy wpisać dane pracownika, dane pracodawcy, okres czasu na który wnioskuje się o urlop oraz uzasadnienie. 

Pracodawca, który udzieli zgody na bezpłatny urlop m.in:
- nie może bez uzgodnienia z pracownikiem zmienić samodzielnie terminu rozpoczęcia lub zakończenia urlopu
- nie może udzielić urlopu bezpłatnego na czas nieokreślony
- jest zobowiązany do zwolnienia pracownika z obowiązków pracowniczych przez czas określony we podaniu
- nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- nie wlicza tego okresu do okresu zatrudnienia
- musi przechowywać w aktach pracownika w części B. dokumenty związane z urlopem, czyli wniosek/podanie o bezpłatny urlop, adnotację o zgodzie.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-840

Opis

Typ pliku
doc