• Tylko online

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Szablon lub wzór dokumentu (druki inwentaryzacyjne) do pobrania.

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Szablon lub wzór dokumentu (druki inwentaryzacyjne) do pobrania.

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Wzór dokumentu Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji jest do pobrania w formacie pdf. Wzór zarządzenia można wydrukować i wypełnić o informacje:
- rodzaj inwentaryzacji (roczna, okresowa, okolicznościowa, zdawczo-odbiorcza, inna)
- metoda przeprowadzenia inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja) i rodzaj składników objętych inwentaryzacją
- inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień
- termin przeprowadzenia inwentaryzacji
- skład komisji
- numery arkuszy spisowych
- liczba wypełnianych egzemplarzy arkuszy spisu

itd.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego ( czyli występującego w naturze) stanu składników aktywów i pasywów jednostki. Następnie porównanie tego stanu ze stanem wynikającym z ewidencji, by na koniec doprowadzić, w przypadku stwierdzonych rozbieżności, do przywrócenia zgodności między nimi, poprzez dokonanie w księgach roku obrotowego odpowiednich zapisów księgowych. 

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-465

Opis

Typ pliku
pdf