• Tylko online

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania za darmo. 

0,00 zł
Brutto

account_circleWyślij link
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Szablon lub wzór dokumentu do pobrania za darmo. 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Dokument Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości jest do pobrania w przedstawionym formacie RTF. Wzór dokumentu zawiera podstawową treść umowy przedwstępnej jaka jest zawierana między sprzedającym, a nabywcą nieruchomości. Darmowa umowa przedwstępna zawiera pola do wypełnienia, uzupełnienia informacji o:
- danych sprzedającego oraz kupującego mieszkanie
- danych nieruchomości
- oświadczeniu o sprzedaży
- cenie sprzedaży i zadatku, jaki ma zostać wpłacony przez nabywcę oraz dacie wpłacenia zadatku
- warunkach w przypadku odstąpienia od umowy
- podstawowe formuły: Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący, W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Treść pliku należy dostosować do indywidualnych potrzeb. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność oraz zastosowanie prezentowanego dokumentu. W razie jakichkolwiek uwag do prezentowanych treści prosimy o kontakt.

#-1448

Opis

Typ pliku
rtf
Opinie klientów (0)